Menfezler

Menfezler

Bir su yolunu bir tepe, yol veya demiryolu bendi gibi bir engelden ya da binaların altından taşıyan kapalı kanal veya boruya menfez ismi verilir. Basit bir menfez, baştan sona aynı malzemeden yapılmış bir kesite sahiptir. Peki, menfez tam olarak ne işe yarar ve türleri nelerdir?

Menfez Nedir?

İnşaat alanında alt yapı ve yol çalışmaları söz konusu olduğunda menfezlerin önemi bir hayli fazladır. Bu alanda en çok kullanılan araç gereçlerden olan menfezler, çeşitli işlevlere sahiptir. Bunu açıklamadan evvel menfezin ne olduğundan söz edelim. Bir alanda istenilen yere doğru dışarı veya içeri olacak şekilde ayarı yapılan ve hava sirkülasyonuna izin veren bir kanalcıktır diyebiliriz. Çeşitli amaçlar ve farklı alanlarda kullanımı mümkündür.

Genelde yağış alan bir yerde suyun akış durumu karayolu ve demiryolunda tahribata yol açabilir. Bunun önlenmesi maksadıyla menfezler kullanılmaktadır. Çünkü menfezler suyun alt bölümünden geçişini sağlamaktadır. Bu yapılar esasen hidrolik sanat yapıları şeklinde de bilinir. Her menfez kendine has özellikler içerir. Menfez türünün, toprak yapısına uygun olması önemli bir detaydır. Arazinin hidrolik ve fiziksel yapısıyla uyumlu boyutlarda ve yapılarda olan menfezler daha fazla fayda sunmaktadır.

Menfezler Ne İşe Yarar?

Menfez yapıların kullanım yerleri değişiklik gösterir. Haliyle avantajları da buna göre değişir. Menfezlerin farklı çeşitleri vardır. Bunlar arasında kutu menfez, köprü menfez, boru menfez, tabliyeli menfez ve kemer menfez yer alır.

Peki, menfezler ne işe yarar? Bu yapıların su geçirgenliği sağlamak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Menfez sistemler aracılığıyla yağışların demiryolu ve karayolu altından geçişi kolay hale gelir. Bu yüzden suların yollara zararı olmadan menfezler yardımıyla geçirilmesi mümkün olur. Menfez yapılar da bunu sağlamak için özel olarak inşa edilir.

Menfez Çeşitleri Nelerdir?

Son yıllarda farklı menfez türleri üretilmiştir. Genellikle köprü, kemer, kutu, tabliyeli ve boru menfezler en çok kullanılan menfez türlerindendir. Kutu menfez modeli yağışın çok fazla olduğu arazi şartlarında işlev görür. Köprü menfez ise suyun akışına konumlandırılır. Bununla beraber kemer menfez de beton alanlarda dolgu yapılarak kullanılan bir yapıdır.

Whatsapp MTA Havalandırma Whatsapp Whatsapp